English
Meny

Regelverk och nämnder

Vilka forskarutbildningsprojekt som skall inrättas beslutas av högskolans forskningsnämnd baserat på förslag från antagningsnämnden vid Sophiahemmet Högskola.


Dekan för forskning
Programansvarig
Studierektor