English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 9

Fler utbildningsplatser för långsiktiga lösningar på coronakrisen

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutbrottet föreslog regeringen i veckan en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ett antal viktiga satsningar på utbildning. De kommer att satsa på närmare 16 000 nya utbildningsplatser under 2020-2021 till lärosätena. Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, har sammankallat alla lärosätesrektorer för ett möte den 7 april för att lyfta regeringens förväntningar på universitet och högskolor i denna extraordinära tid, samt att få en bild av det pågående arbetet och identifierade utmaningar. Sophiahemmet Högskola vill gärna bidra med att utöka antalet platser inom specialistsjuksköterskeprogrammen, distansutbildning och vidareutbildning.

Vi står starka tillsammans

Coronapandemin har försatt Stockholm, Sverige och stora delar av världen i en allvarlig situation och vi måste nu kraftsamla för att minska smittspridningen och dämpa de negativa effekterna i samhället. Sophiahemmet Högskola tar sitt samhällsansvar och bidrar på olika sätt.

Sjuksköterskor avgörande vid globala hälsokriser

Världen befinner sig i en akut hälsoutmaning med fullt fokus på det nya coronaviruset (2019-nCoV) som drabbar människor i många länder. På Sophiahemmet tar vi detta på stort allvar, följer utvecklingen noga och rustar våra studenter och medarbetare!

Hållbar kompetensförsörjning genom samverkan

För att möta framtiden på bästa sätt så måste vi vara proaktiva och ligga i framkant. Det gör vi exempelvis genom att ständigt kvalitetssäkra våra utbildningar som innefattar en omfattande reformering av vårt sjuksköterskeprogram.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.