English
Meny

Toppnotering för högskolan

Sophiahemmet Högskola har fördubblat antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet de senaste åren och i antagningsomgången till våren ökade förstahandssökande till sjuksköterskeprogrammet med 28 procent jämfört med 2019.

När Universitets- och högskolerådet stängde ansökningsomgången förra veckan hade det totala antalet anmälningar till Sveriges lärosäten ökat med 12 procent till vårens utbildningar.

Sophiahemmet Högskola såg ett kraftigt ökat söktryck redan till höstens utbildningar som delvis kan hänföras till den pågående covid-19-pandemin. Den ökande trenden att satsa på en vårdutbildning är mycket positiv och avgörande för kompetensförsörjningen inom vården. De vittnesbilder från vården som uppmärksammades under pandemin har ökat förståelsen att utbilda sig till ett yrke som skapar värde för andra.

Att vara sjuksköterska innebär ett stimulerande yrkesliv av outsinlig kunskap, möte med människor, omväxlande arbetsuppgifter och att göra skillnad. Arbetsmarknaden är bred och finns över hela världen.

Sophiahemmet Högskola har vilja, kompetens och kapacitet att utöka antalet utbildningsplatser och har redan denna höst haft fler studenter inom bristyrkesutbildningar som specialistsjuksköterska och barnmorska. Vi vill också fortsätta bidra till utbildningar för kompetensutveckling och det livslånga lärandet där vår utbildning för integration och distansutbildningar som når nationellt och globalt har stor potential.

Forskningsanknuten utbildning är garanten för kvaliteten i hälsa, vård och omsorg!

Se gärna vår film om hur det är att studera vid Sophiahemmet Högskola!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.