English
Meny

Omstart för välfärden

I veckan presenterade regeringen budgetpropositionen 2021 och totalt satsar regeringen 105 miljarder på välfärden. Sophiahemmet Högskola har inom ramen för detta en fortsatt viktig roll att säkra framtidens kompetensförsörjning i vården.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Matilda Ernkrans (minister för högre utbildning och forskning) följde upp det med ett separat möte för alla rektorer i Sverige.

Regeringens satsning på välfärden innefattar bland annat pengar till uppskjuten och covid-relaterad vård, tillskott för fortsatt testning och smittspårning, bekämpa psykisk ohälsa, förlossningsvård, primärvård, förstärkt ambulanssjukvård och cancervård.

Utbildning, forskning, vård och omsorg står i fokus. Totalt kommer det att satsas på 18 900 nya platser på landets högskolor. Sophiahemmet Högskola har inom ramen för detta en fortsatt viktig roll att säkra framtidens kompetensförsörjning i vården. Vi har redan denna höst antagit ett utökat utbildningsuppdrag och hittills välkomnat närmare 500 nya studenter.

Succén med den introduktionsutbildning inom hälsa, vård och omsorg som vi sjösatte i våras kommer vi också att kunna fortsätta med i höst och därmed kunna bidra till kompetensutveckling och kvalitetshöjning inom omsorgen. Den forskningssatsning som aviseras i budgeten omfattar 13,6 miljarder under den närmaste fyraårsperioden. Även här har vi som högskola, med fokus på att ta fram ny kunskap till nytta för vården, en viktig roll att fylla.

Vårt höga söktryck på inom alla våra utbildningar och vår framstående forskning inom vårdvetenskap är en viktig pusselbit för omstart av välfärden!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.