English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 11

Viktigt steg mot öppet vetenskapssystem

Sophiahemmet Högskola är det andra svenska lärosätet som antagit en policy för forskningsdata. Policyn utgår från riktlinjerna för en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata som organiseras av Svensk nationell datatjänst (SND).

Sophiahemmet bidrar till regeringens forskningspolitik

Två regeringsföreträdare har besökt Sophiahemmet de senaste veckorna. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Socialminister Lena Hallengren. Det har gett oss möjlighet att framföra hur vi kan bidra till den kommande forskningspropositionen som beslutas av riksdagen 2020.

Regeringens budgetsatsningar påverkar högskolan

Fem nya välfärdsmiljarder ska skjutas till och en välfärdskommission ska inrättas. Det presenterades i budgetpropositionen 2020 nu i veckan. Flera viktiga satsningar relaterar direkt till vår verksamhet på Sophiahemmet Högskola. Bland annat ska den som studerar till specialistsjuksköterska kunna göra det med bibehållen lön.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.