English
Meny

Vaccinationer räddar liv

Vaccinationer räknas som en av de största hälsoframgångarna i världshistorien och har räddat miljontals liv. Sjuksköterskor är avgörande för ett effektivt och patientsäkert genomförande av den historiskt stora vaccinationsinsats som snart startar.

Globalt sett vaccineras närmare 90 procent av världens barn mot lunginflammation, polio, difteri, kikhosta, stelkramp och mässling. I Sverige är 97 % av landets tvååringar anslutna till barnvaccinationsprogrammet.

Enorma resurser läggs nu på att ta fram vaccin mot covid-19 och över 300 olika vaccin befinner sig i olika stadier av utveckling. Sverige ingår i den globala samordningsmekanismen COVAX (Vaccines Global Access Facility) för att stödja utvecklingen och fördelningen av vaccinen. För att ett vaccin ska bli godkänt för användning på människor krävs transparenta, dokumenterade forskningsstudier av effekt, säkerhet, biverkningar mm. I dagsläget finns sju vacciner som genomgått detta rigorösa system och den första vaccineringsinsatsen i Sverige planeras till januari.

Världen står nu inför en historisk vaccinationsinsats för att bekämpa den pågående covid-19-pandemin. Att alla får tillgång till vaccin är en global angelägenhet då viruset annars kan sprida sig över landsgränser och om de inte behandlas kan epidemier bryta ut. Lika viktigt är det att alla tar sitt ansvar att vaccinera sig. Genom att vaccinera oss skyddar vi såväl andra som oss själva.
Sjuksköterskor är avgörande för ett effektivt och patientsäkert genomförande av den historiskt stora vaccinationsinsats som snart startar.

Alla vi som verkar inom vården har ett stort ansvar att bidra till detta genom faktabaserad kunskap, evidensbaserad vård och trygg omsorg till alla patienter och invånare som ger oss detta förtroende.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.