English
Meny

Det våras för vården

Dubbelt så många blivande studenter har i år sökt sjuksköterskeprogrammet jämfört med för några år sedan. Det är ett fantastiskt betyg till högskolans medarbetare och studenter som gemensamt utvecklar verksamheten med den yttersta målsättningen att bidra med utbildning och forskning till nytta för hälsa, vård och omsorg.

När Universitets- och högskolerådet stängde anmälningsomgången förra veckan hade det totala antalet anmälningar till Sveriges lärosäten ökat med 3 procent. Sophiahemmet Högskola har sett en stadig ökning under flera år och nu har vi fler ansökanden till sjuksköterskeprogrammet än någonsin.

God, jämlik, personcentrerad hälsa och vård är ett fundament för ett hållbart välfärdssamhälle. Jag känner en stark kraft och optimism när sifforna visar att så många väljer att satsa på en vårdutbildning. Vi som lärosäte ska fortsätta den positiva utvecklingen att säkra de sex kärnkompetenserna för framtidens sjuksköterskor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Andra positiva tecken i tiden är regeringens lagförslag att stärka kompetenser för undersköterskor – varav en majoritet i kommunerna arbetar inom äldreomsorgen – genom att införa en skyddad yrkestitel. Dessutom offentliggjordes i veckan en regeringsutredning som ska göra en översyn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen så att de är i enlighet med EU-rätten. I direktivet framhålls att en fördjupad samverkan mellan hälso- och sjukvårdshuvudmännen och lärosätena är avgörande föra att fler platser för verksamhetsförlagd utbildning ska kunna tas fram .

I tider av kris, en ansträngd vård och människor som drabbas av sjukdom och förluster måste vi fortsätta hjälpas åt att se framåt.

På Sophiahemmet Högskola ser vi vårljuset i flera bemärkelser!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.