English
Meny

Ny termin i annorlunda värld

Varmt välkomna alla studenter och medarbetare till en ny termin på Sophiahemmet Högskola! Året som gått har präglats av covid-19-pandemin och kommande termin kommer fortsatt ställa krav på vår uthållighet och vårt personliga ansvar. Tiden är varken normal eller förutsägbar.

För Sophiahemmet Högskola är det självklart att hålla en mycket hög nivå på vår forskning och utbildning. Vi kommer aldrig att kompromissa med kvaliteten när det gäller utbildningen av våra studenter. Det handlar ytterst om tilltron och förtroendet för vårt lärosäte – och om patientsäkerhet. Vi har därför anpassat vår verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt deras särskilda riktlinjer till lärosäten.

Det innebär att vårterminens utbildning i hög utsträckning kommer att ske på distans, med några undantag i syfte att prioritera våra nya studenter samt att vissa moment och examinationer måste genomföras på campus för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. För den del av utbildningen som sker på campus gäller samma strikta rekommendationer som tidigare: att hålla avstånd, följa basala hygienrutiner, stanna hemma när man är sjuk eller har närstående som är sjuk. Vaccin mot covid-19 kommer att erbjudas studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) enligt samma principer som ordinarie personal i vård och omsorg.

Nationell vaccinationsutbildning
Världen står nu i en historisk vaccinationsinsats för att bekämpa den pågående covid-19-pandemin där alla i Sverige över 18 år ska erbjudas vaccin före sommaren. Att alla får tillgång till vaccin är en global angelägenhet då viruset annars kan sprida sig över landsgränser. Lika viktigt är det att alla tar sitt ansvar att vaccinera sig för att rädda liv och hälsa för såväl andra som sig själva. Sjuksköterskors kompetens är avgörande för ett effektivt och patientsäkert genomförande. Högskolan har därför på rekordtid etablerat en unik, nationell, webbaserad utbildning som riktar sig till sjuksköterskor och läkare. Den är ett viktigt bidrag till ett patientsäkert vaccinationsgenomförande genom faktabaserad kunskap, evidensbaserad vård och trygg omsorg till alla patienter och invånare som ger oss detta förtroende.

Det gångna året har krävt mycket av oss alla i samhället. Jag vill därför uppmana er alla att göra det till en vana att ofta gå in på högskolans hemsida som uppdateras löpande. Där kan du också läsa om vilka åtgärder vi vidtar för att minska smittspridningen. Samtidigt vill jag uppmana er till att fortsätta finnas till hands för kollegor och studiekamrater. Stötta och håll kontakten med varandra. Sophiahemmets gemenskap är viktig för att vi ska orka hålla i och hålla ut ett tag till.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.