English
Meny

Öppen debatt utan repressalier

Vi är i en tid då det är viktigare än någonsin att förstå våra grundläggande rättigheter och att inte okritiskt acceptera lättköpta lösningar på komplexa problem. Hot är oacceptabelt och riskerar att undergräva vår demokrati.

Förra veckan träffade landets rektorer ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, som talade om hotet mot demokratin, och hur akademins roll för att motverka detta lyfts i den Forskningspolitiska propositionen.

I december kom en rapport som visade att en absolut majoritet av den svenska befolkningen har ett högt förtroende för forskare vid Sveriges universitet och lärosäten och att detta förtroende stärkts markant under covid-19-pandemin. De senaste veckorna har dessvärre rapporterna om trakasserier, hot, smutskastning och personliga påhopp på forskare och myndighetsföreträdare duggat alltför tätt. Detta är inte acceptabelt och ett direkt hot mot vår demokrati.

Som rektor för Sophiahemmet Högskola är det en självklarhet och ett ansvar att värna akademisk frihet och autonomi som är en förutsättning för samhällsutveckling och därför måste skyddas. Lärare, forskare och studenter måste konsekvent vara uppmärksamma på korrekt fakta och kunskap, att reflektera kritiskt och utifrån en etisk plattform ha en ödmjuk inställning till osäkerhet och komplexitet.

Våra studenter tränas varje dag i kritiskt tänkande och i konsten att genomskåda och ifrågasätta. Våra forskare bidrar till ny kunskap och deltar i debatten som är en viktig motvikt till alternativa fakta och halvsanningar. Det handlar ytterst om att de patienter som möts av våra studenter och tar del av våra forskningsresultat, ska kunna känna trygghet och förtroende för de akademiska och etiska värden vi står för.

Alla vi som värnar fri forskning, akademisk frihet och grundläggande demokratiska fri- och rättigheter ska värna en öppen debatt, men vi har också alla ett ansvar att fördöma allt vad repressalier och hot i syfte att skrämma till tystnad, heter.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.