English
Meny

Hundratals vårdutbildade redo att bidra till samhället

Den 9 juni var en stor och viktig dag på Sophiahemmet Högskola då flera hundra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor blev klara med sina studier. De är nu redo att bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg.

Våra blivande kollegor har studerat under en tid då vi sett hur auktoritära tongångar höjts och situationen för de som försvarar grundläggande fri- och rättigheter försämrats på många håll runt om i världen. Jag tänker bland annat på det fasansfulla anfallskriget i Ukraina, övergreppen i Iran och det humanitära lidandet efter jordbävningen i Turkiet och Syrien. Jag tänker också på de väpnade striderna i Sudan och på klimatkatastrofer som drabbar de redan utsatta extra hårt. Dessa aktuella världshändelser kan tyckas långt borta men angår oss alla i en tid där demokrati, yttrandefrihet och även den akademiska friheten hotas.

Men vi får inte låta oss kuvas under dessa hotfulla krafter och otillbörliga påtryckningar. I stället ska Sophiahemmet Högskola stå upp för de grundläggande principer som vår verksamhet bygger på: institutionell autonomi och akademisk frihet. Vi ska värna forskningens och högre utbildnings position i samhället som bidrar till en fredlig, jämlik, upplyst och hållbar värld och vård.

Vi har all anledning att känna oss stolta över våra framgångar med ett rekordhögt söktryck till våra utbildningar och en forskningsverksamhet som stadigt växer. Vårt samhällsbidrag under vårterminen har bland annat innefattat en introduktionsutbildning för ukrainska kollegor med sjukvårdserfarenhet som tvingats fly kriget, en helt ny kikhostevaccinutbildning, handledarutbildningar och mycket mer. Allt fantastiskt som vi gör i vår verksamhet har också uppmärksammats av landets högsta beslutsfattare där tre ministrar i regeringen varit på besök.

Jag vill verkligen förmedla optimism och framtidstro till alla som valt ett meningsfullt framtidsyrke som bidrar till hälsa och välbefinnande. Alla som jobbar inom vården har en enorm potential, och ansvar, att göra skillnad och forma vår gemensamma välfärd.

Jag önskar alla nya sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor lycka till i ert framtida yrke och önskar er varmt välkomna till den årliga examenshögtiden i Blå hallen den 20 oktober!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.