English
Meny

Samhällsinsats för ukrainska kollegor på flykt

Nästan ett år efter den ryska invasionen av Ukraina fortsätter Sophiahemmet Högskola att stötta ukrainska kollegor med hjälp av utbildning, praktik och jobb. Under våren introducerar vi ytterligare 100 personer till svensk hälso- och sjukvård.

Den ryska attacken mot barn och familjer slår dagligen liv i spillror och läget är livsfarligt. Familjer ser sina hem krossas av våldsam beskjutning. Många är fångade mitt i kriget – utan mat, vatten och mediciner. Andra har lyckats fly för att överleva – 90 procent av dessa är ensamma kvinnor med sina barn.

Före jul besöktes Sophiahemmet av ett hundratal ukrainska kollegor som kämpar vid krigsfronten. De berättade hur de dygnet runt kämpar för att rädda liv och vårda krigsskadade. Detta samtidigt som ständiga attacker riktas mot sjukhus och förfärliga övergrepp begås mot kvinnor och barn.

Sophiahemmet har lång erfarenhet av att ta tillvara utländsk sjukvårdskompetens. Högskolan tog tidigt initiativ till den första introduktionsutbildningen i Sverige för legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt från Ukraina under kriget. Den första utbildningsomgången för 44 läkare och sjuksköterskor är avslutad och flera har redan fått jobb i den svenska hälso- och sjukvården.

Under 2023 fortsätter högskolan att utbilda ukrainsk vårdpersonal med 14 miljoner i stöd från Europeiska Socialfondens satsning Care (Care- Cohesion Action for Refugees in Europe) där målet är arbete alternativt stegförflyttning mot ett arbete eller utbildning.

Introduktionskursen innehåller både praktisk och teoretisk utbildning på engelska, parallellt med undervisning i svenska språket. Den genomförs delvis på distans och kompletteras med språkträning och praktisk träning vid olika vårdverksamheter i olika delar av landet beroende på var deltagarna vistas. På detta sätt sker en naturlig kontakt med arbetsmarknaden eftersom deltagarna tidigt möter olika vårdverksamheter som är samarbetspartners i insatsen.

Målet är att ta tillvara den kompetens som personer med vårderfarenhet från Ukraina besitter och göra deras väg in i svensk hälso- och sjukvård så smidig som möjligt och hjälpa dem till en meningsfull sysselsättning i Sverige.

Slava Ukraini!

Se filmen om utbildningen för ukrainsk vårdpersonal

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.