English
Meny

Akademiska framgångar

Nu har vi uppmärksammat högskolans akademiska framgångar genom att hylla docenter och installera professorer i samband med vår traditionsenliga examenshögtid i Blå hallen.

Sophiahemmets hedersordförande, H.K.H prinsessan Sofia delade även ut stipendium för bästa studieprestation från Prinsessan Christinas stiftelse.

Högskolans framgångar vilar otvivelaktigt på den kunskap som våra forskare bidrar till och den kompetens som alla Sophiasystrar, specialistsjuksköterskor, Silviasystrar och Silviasjuksköterskor tar med sig till patienter och deras närstående. Vår verksamhet drivs fortfarande av de värderingar och den framsynthet som vår grundare Drottning Sophia hade som ledstjärna – att vara i framkant och bidra till forskning, utbildning och jämlik vård. Drottningen tog djupt intryck av Florence Nightingale som inte bara var pionjär för det moderna sjuksköterskeyrket utan som med sin gedigna forskning gjorde banbrytande insatser för en vetenskapsbaserad vård.

Hyllningen sker efter snart tre år av pandemi och ett år som präglats av ett fasansfullt krig i vår närhet, våld mot kvinnor som slåss för sina rättigheter och klimatkriser som ödelägger människors liv. I en tid som denna är det viktigare än någonsin att vi tar ansvar och värnar de friheter som är själva fundamentet för ett inkluderande och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där akademin står fri från otillbörliga påtryckningar och bidrar till kunskap och bildning för en fredlig, jämlik, upplyst och hållbar värld.

Alla vi som valt att verka inom vården har förbundit oss till en yrkesetisk kod där vi ska verka för en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, familjer och allmänheten respekteras. Såväl forskarrollen som vårdansvaret medför även särskilda krav på vetenskaplighet och objektivitet. Integritet ska värnas och desinformation bekämpas med kritiskt granskad fakta. Det skapar tillit och förtroende och leder i sin tur till bättre hälsa!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.