English
Meny

Våld mot kvinnor hotar demokratin

Sophiahemmet Högskola fördömer våldet mot demonstranter under de pågående protesterna i Iran!

Sophiahemmet Högskola ställer sig självklart bakom den djupa oro som uttalats från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund. Högskolan står också upp för de grundläggande yttrande- och organiseringsfriheterna runt om i världen. Hot, våld, diskriminering och ojämlikhet hör inte hemma i ett upplyst och demokratiskt samhälle.

Protesterna är en följd av en ung kvinnas dödsfall i samband med att hon gripits av Irans sedlighetspolis för att burit sin huvudsjal på ett felaktigt sätt. Sedan dess har ännu fler liv skördats, studenter blivit beskjutna och universitet fått stänga ner. Det är oacceptabelt att kränka de mänskliga fri- och rättigheterna på detta grymma sätt.

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Det är oacceptabelt att kvinnors rättigheter inte respekteras.

Vi som verkar i vården måste fortsätta bidra till kompetens för att ta hand om de som drabbas. Det innebär att vi ska verka för att Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt enligt Agenda 2030. Vi ska också fortsätta utbilda våra studenter om våld mot kvinnor som är obligatoriskt i högskoleförordningen sedan 2018.

Akademin har en nyckelroll i det demokratiska samhället genom att värna alla människors lika värde – över hela världen.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.