English
Meny

Vår akademiska frihet hotas

Anfallskriget i Ukraina och övergreppen i Iran påminner oss dagligen om antidemokratiska krafter. Förödelsen efter jordbävningen i Turkiet och Syrien leder till stort humanitärt lidande. Världshändelser som tycks långt borta, men som angår oss alla i en tid där demokrati, yttrandefrihet och även den akademiska friheten hotas.

Det här framgår inte minst i den senaste årsrapporten från Economist Intelligence som visade att endast 24 länder i världen bedöms vara fullvärdiga demokratier. Även på nära håll oroas vi som företräder akademin för hur uttrycken för hat och hot riktade mot forskare och lärare vid flera lärosäten påverkar den akademiska friheten. Vid senaste förbundsförsamlingen med Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) enades därför Sveriges rektorer om ett gemensamt ställningstagande som uppmuntrar deltagande i samhällsdebatten och som starkt fördömer alla typer av hot och trakasserier mot medarbetare.

Som lärosäte är det vårt kärnuppdrag att förmedla kunskap, skapa ny kunskap och att ifrågasätta existerande kunskap såväl inom vår verksamhet som i övriga samhället och världen. Sophiahemmet Högskola använder bland annat vår kompetens och snabba omställningsförmåga genom att fortsätta utbilda ukrainsk vårdpersonal som bidrar till vårdens kompetensförsörjning. Språk är en avgörande faktor för integration och arbetsmöjligheter för våra ukrainska kollegor. Därför var regeringens meddelande om att dessa personer nu får tillgång till språkundervisning mycket välkommet!

Sophiahemmet Högskola fortsätter verka enligt vår humanistiska värdegrund och våra grundläggande akademiska värden där forskning och utbildning genomsyras av integritet och saklighet.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.