English
Meny

Ukrainska läkare förbereds för svensk legitimation

Nu slår vi upp portarna för en utbildning som ska ta ett 40-tal ukrainska läkare närmare en svensk legitimation. Detta tack vare ett välkommet bidrag från Europeiska Socialfonden, ESF.

Det senaste året har 150 ukrainska kollegor som befinner sig på flykt från det fasansfulla kriget i Ukraina genomfört en introduktionsutbildning på Sophiahemmet. Tack vare ett stort nationellt engagemang hos olika vårdgivare har de erbjudits praktik och en majoritet har även fått anställning inom vården.

Men det krävs mer insatser för att ta del av all kvalificerad vårdkompetens som våra ukrainska kollegor besitter. Därför var det ett fantastiskt angeläget och välkommet besked med det fortsatta stödet från ESF.

Tack vare detta kan vi nu öppna anmälan till den skräddarsydda kursen för ukrainska läkare som har uppehållstillstånd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Målet är att de ska kunna genomföra det nationella kunskapsprovet med godkänt resultat. Detta för att korta processen till att de ska kunna ansöka om svensk läkarlegitimation. En samhällsinsats som denna ligger helt i linje med högskolans ansvar att bidra till högkvalitativ vårdkompetens.

Kompetenstillskottet till vården hade vi också anledning att fira förra veckan när vi i Blå hallen hyllade alla hundratals Sophiasystrar, barnmorskor, specialistsjuksköterskor, Silviasjuksköterskor och Silviasystrar som examinerats hos oss under 2023.

I en tid som denna är det viktigare än någonsin att alla vi som valt att verka inom vården följer vår yrkesetiska kod och står upp för en humanistisk värdegrund. Hälsa är en mänsklig rättighet!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.