English
Meny

Sprider ljus i mörkret

Vi befinner oss i en svår tid som påverkas av fasansfulla händelser i vår omvärld. Men mitt i allt lidande vill vi på Sophiahemmet Högskola sprida ljus i mörkret och bidra till en bättre framtid.

I detta svåra världsläge känns det extra viktigt att framhålla de europeiska universitetens rättighetsförklaring – Magna Charta. Det innebär att vi ska tillgodose omvärldens behov med forskning och undervisning som ska vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar. För oss som verkar inom vårdsektorn är det en trygghet att luta sig mot den yrkesetiska koden som våra studenter får med sig och verka för en miljö där mänskliga rättigheter respekteras.

Som ljus i mörkret under året som gått har Sophiahemmet Högskola genomfört våra första disputationer sedan vi startade utbildning på forskarnivå 2019. I vårt bidrag till vården har cirka 600 studenter examinerats och diplomerats under högtidliga former i Blå hallen. Vi har också fortsatt våra webbaserade vaccinationskurser som vi initierade under covid-19-pandemin och som nu även innefattar kompetensutveckling för influensa-, pneumokock- och kikhostevaccin. Därtill har 150 ukrainska läkare och sjuksköterskor som tvingats fly kriget gått kompletteringskurser på högskolan. En majoritet av dessa har därefter lyckats få arbete i vården och fortsätter nu förbereda sig för att ansöka om svensk legitimation.

Sophiahemmet Högskola har i alla tider stått för ljuset i mörkret och behövs för vården och för världen. Vi ser fram emot att fortsätta att bidra till samhället och jag passar nu på att önska en glad lucia och en riktigt god jul. Vi ses och tar nya tag 2024!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.