English
Meny

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden föreslår strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning vid högskolan och ser till att de prioriterade forskningsområdena utvecklas.

Nämndens uppgift är också att initiera relevanta kurser till högskolans forskarutbildning och skapa möjlighet för olika samarbetsprojekt mellan Sophiahemmets olika samverkande vårdgivare med högskolan. Den är även ett stöd och bereder ärenden till rektor i frågor som rör forskning och forskarutbildning.

Ordförande
Ledamöter
Doktorandrepresentant
Sekreterare