English
Meny

Antagningsnämnd

Antagningsnämnden består av ordförande tillika studierektor för forskarutbildning, tre disputerade lärarrepresentanter, två doktorandrepresentanter och en extern ledamot (disputerad). Om den individuella studieplanens inriktning ligger utanför nämndens kompetens, adjungeras ytterligare sakkunnig.

Nämnden anordnar regelbundet två typer av seminarium:
1) Projektseminarium där potentiella forskarutbildningsprojekt presenteras av huvudhandledaren och
2) ISP-seminarium där antagna doktorander presenterar sin individuella studieplan (ISP) och forskningsplan.

Det senare skall ske senast två månader efter att doktoranden registrerats vid Sophiahemmet Högskola.

Ordförande
Ledamöter
Doktorandrepresentant
Sekreterare