English
Meny

Sophiahemmet Högskola vill massutbilda vaccinationspersonal

Sverige står inför den historiskt sett största vaccinationsinsatsen någonsin vilket kräver särskilda färdigheter hos vårdpersonalen. För att regionerna inte ska stå utan kompetens startar nu Sophiahemmet Högskola en vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor som ska arbeta med covid-19-vaccinationer.

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför vårterminen 2021

Sophiahemmet Högskola har bedrivit distansundervisning när så varit möjligt och praktisk undervisning på plats när så varit nödvändigt under höstterminen 2020. Det har grundat sig på regeringens beslut och rekommendationer som utfärdades av Folkhälsomyndigheten den 29 maj 2020. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och vårt ansvar att begränsa smittspridningen kommer högskolan fortsätta med blandad undervisning på distans och på campus under vårterminen 2021.

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sker i regi av och i samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.

Sophiahemmet Högskola planerar för undervisning på campus och digitalt inför höstterminen 2020

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet kan gå tillbaka till campusutbildning från och med höstterminen 2020. Mot bakgrund av den pågående COVID-19-pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen, kräver denna återgång ett fortsatt stort ansvarstagande vid planeringen av höstens undervisning. Det är av högsta prioritet att vi alla bidrar till att minska smittspridningen och har uthållighet.