Meny

Sophiahemmet Högskola tar ökat ansvar för klimatet

Sophiahemmet Högskola ställer sig bakom ett gemensamt klimatramverk som tagits fram av 36 universitet och högskolor. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte presentera en konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

MediYoga förbättrar hälsan för patienter med hjärtflimmer

​Patienter med förmaksflimmer som utövar yoga får bättre livskvalitet, sänkt hjärtfrekvens och blodtryck. Den är ett effektivt verktyg att hantera perioder av flimmer, bland annat med hjälp av andningen. Det visar det hittills största studien i Sverige om MediYoga och redovisas av forskare vid Sophiahemmet Högskola.

Utredningen av specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola klar och avrapporterad

I maj 2017 initierade rektor vid Sophiahemmet Högskola en extern oberoende utredning i syfte att genomlysa hur utbildningen vid specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård planerats, genomförts och administrerats under senare år samt om tidigare påtalade brister från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) blivit åtgärdade. Nu är utredningen klar och avrapporterad. Den externa utredaren Bengt Norrving konstaterar att den omorganisation som startade i början av året var högst nödvändig för att fortsätta bedriva en akademisk högkvalitativ utbildning. Däremot konstateras att högskolans riskanalys av konsekvenserna för studenterna inom programmet inte varit tillräcklig. Som följd av anmälan till UKÄ har högskolans ledning tagit fram en åtgärdsplan och den innehåller bland annat ett arbete med att utveckla högskolans kommunikation med sina studenter, framför allt med dem som studerar på distans.

Presskontakt Shh

Kommunikationsansvarig

Pia Hultkrantz

Marknads- och kommunikationschef

Marina Dyfverman
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen