English
Meny

Muskuloskeletal Epidemiologi & Idrottsmedicin

Idrottsmedicin, psykisk ohälsa och långvariga smärttillstånd

Vår forskning om smärta i muskler och leder inklusive rygg och nacke, psykisk ohälsa och idrottsmedicin är kliniskt relevant och tvärvetenskaplig. Syftet är att fördjupa kunskapen om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, faktorer av betydelse för risk och prognos, diagnostik, behandling samt rehabilitering.

Om oss

Vi genomför kliniskt relevant forskning om långvarig smärta i rygg/nacke och andra muskler och leder, om idrottsmedicin samt psykisk ohälsa. Forskningen baseras främst på våra omfattande kohortstudier och randomiserade kontrollerade studier. Forskargruppen har en multiprofessionell kompetens; epidemiologi, biostatistik, naprapati, fysioterapi, kiropraktik, manuell terapi, fysiskt träning, idrottsmedicin, psykologi, ortopedi, folkhälsovetenskap, nutrition och försäkringsmedicin.

Målsättning

Vår forskning syftar till att fördjupa kunskapen om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, faktorer av betydelse för risk och prognos, diagnostik, behandling, rehabilitering och prestation. Att förmedla kunskap till olika målgrupper i samhället är ett viktigt uppdrag.

Kontext

Forskningen bedrivs i partnerskap med nationella och internationella forskargrupper, kliniker samt med specialidrottsförbund såsom Svenska Handbollförbundet, Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Tennisförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. Gruppen leds av professor Eva Skillgate.

Projekt

Musculoskeletal pain epidemiology

DANCE-studien – en långtidsuppföljning av en utvärdering av effekten av naprapatisk manuell terapi (RCT)
DANCE trial – a long term follow-up of the effect of Naprapathic Manual therapy (RCT)

Evidensbaserad praktik (EBASE) – uppfattningar, färdigheter och användning
Evidence based practice (EBASE) – attitudes, skills and use

Longitudinal Analysis of Nursing Education (LANE-studien) – Muskuloskeletal hälsa ett decennium efter karriärstart
Longitudinal Analysis of Nursing Education (LANE-study) – Musculoskeletal health one decade after start of career

Ont i kroppen – Ont i själen. Funktionsnedsättande smärta och psykisk ohälsa – identifiering av modifierbara faktorer som påverkar risk och prognos.
Pain in the body – Pain in the soul. Activity-limiting pain and mental ill health – identification of modifiable factors that affect risk and prognosis.

Stockholm Neck trial (STONE) – En randomiserad kontrollerad studie av behandling för funktionsnedsättande nacksmärta
Stockholm Neck trial (STONE) – A randomized controlled trial of the effect of treatment of disbling neck pain

Sustainable University Life (SUN-studien) – Den ökande psykiska ohälsan hos studenter – en kohortstudie för att identifiera modifierbara riskfaktorer för psykisk ohälsa och smärta
Sustainable University Life (SUN-study) – The increasing mental health problems among students – a cohort study to identify modifiable risk factors for pain and mental illness

Sports Injury Epidemiology

Den svenska handbollskohorten – Nationell implementering av skadeförebyggande metoder i svensk ungdomshandboll
The Swedish Handball Cohort – National-wide implementation of injury preventative strategies in adolescent handball

Karolinska football Injury Cohort – KIC – Riskfaktorer för skador hos unga fotbollsspelande flickor
Karolinska football Injury Cohort – KIC. Risk factors for football related injuries in young female football players

Shoulder Management and Assessment Serving High performance (SMASH) – en kohortstudie av riskfaktorer för skada hos tennisungdomar på elitnivå
Shoulder Management and Assessment Serving High performance (SMASH) – A cohort study of risk factors for injuries in adolescent competitive tennis players

SPEEiD ”Högprestation inom elittennis”
SPEEiD – High performance in tennis

The Karolinska Handball Study – KHAST I. Axelskador hos unga elithandbollsspelare
The Karolinska Handball Study – KHAST I. Shoulder injuries in adolescent elite handball players

The Karolinska Handball Study del II – En randomiserad kontrollerad studie av skadeförebyggande träningsprogram för unga elithandbollsspelare
The Karolinska Handball Study part II – A randomized controlled trial of injury prevention in adolescent elite handball players

Anställda vid Sophiahemmet Högskola

Anknutna till Sophiahemmet Högskola

Tony Bohman
Leg. fysioterapeut

Elisabeth Hagert
Leg. läkare, Docent

Lena Holm
Beteendevetare

Stina Lilje
Leg. naprapat
stine.lilje@shh.se

Victor Lyberg
Leg. naprapat

Lina Palmlöf
Leg. fysioterapeut
lina.palmlof@shh.se

Tobias Sundberg
Leg. sjukgymnast, Med dr
tobias.sundberg@shh.se

Ulrika Tranaeus
Leg. naprapat