English
Meny

Uppfattningar, färdigheter och användning

Evidensbaserad praktik (EBASE)

Titel

Evidensbaserad praktik (EBASE) – uppfattningar, färdigheter och användning

Bakgrund

Ett flertal yrkesgrupper i Sverige behandlar personer med muskuloskeletala besvär. Kunskap om hur dessa yrkesgrupper använder och förhåller sig till evidensbaserad praktik, d.v.s. att medvetet och systematiskt väga samman flera kunskapskällor (bästa tillgängliga kunskap från forskning, klinisk expertis samt patientens unika situation, erfarenheter och önskemål) vid beslut om insatser är begränsad.

Syfte

Att undersöka uppfattningar, färdigheter och användning av evidensbaserad praktik inom yrkesgrupper som behandlar personer med besvär från rörelseapparaten.

Metod

Kvalitetssäkringsprojekt i form av en anonym webbaserad enkät (Evidence-Based practice Attitude and utilization SurvEy – EBASE).

Betydelse

Detta är det första projekt som använder instrumentet EBASE för att undersöka yrkesgruppers uppfattningar, färdigheter och användning av evidensbaserad praktik i Sverige. Resultatet kan jämföras med resultat från liknande undersökningar som tidigare genomförts inom olika yrkesgrupper i bland annat Storbritannien och Australien.

Huvudman

Sophiahemmet Högskola

Finansiär

Kontakt

Dr Med vet Tobias Sundberg – Projektledare
Professor Eva Skillgate – Forskargruppsledare för Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center