English
Meny

En långtidsuppföljning av en utvärdering av effekten av naprapatisk manuell terapi (RCT)

DANCE-studien

Titel

DANCE-studien – en långtidsuppföljning av en utvärdering av effekten av naprapatisk manuell terapi (RCT)

Bakgrund

Vårdköerna till ortoped är långa och många i kön inte i behov av ortopedisk specialistkompetens. När en ”icke-kirurgisk” patient väl fått en tid på ortopedimottagning görs inte sällan extra många insatser, vilket inte blir kostnadseffektivt. Problemet är välkänt och det finns en upplevelse av ett kunskaps-glapp om optimalt omhändertagande. Vår randomiserade kontrollerade studie (RCT) av naprapatisk manuell behandling av sådana patienter visade på bättre behandlingseffekter till lägre kostnader än standardbehandling. Data från en långtidsuppföljning (8 år) av studien sammanställs nu i två publikationer om effekt och kostnadseffektivitet.

Syfte

Att jämföra behandlings- och kostnadseffekter av manuell terapi och standardbehandling hos ortoped åtta år efter inklusion i en RCT, för icke-kirurgiska patienter som remitterats till ortoped.

Metod

En RCT med en hälsoekonomisk analys. Uppföljningar mätte smärta och fysisk funktion (SF36 och VAS) och i den hälsoekonomiska uppföljningen användes SF6D (QoL och QALYs), DRG och sannolikheter, i form av en Markov modell.

Betydelse

Preliminära resultat av långtidsuppföljningen visar att experimentgruppen fortsätter att förbättras. Antalet vårdinsatser och kostnader är fortsatt signifikant lägre i den manuellmedicinska gruppen. Sannolikheten för tillståndet frisk eller sjuk, eller en förflyttning dem emellan ska nu valideras.

Forskningshuvudman

Blekinge Tekniska Högskola

Finansiering

Landstinget Blekinge, EU-medel, Svenska Naprapatförbundet, Blekinge forskningsråd.

Kontakt

Teknologie Dr. Stina Lilje – Projektledare
Professor Eva Skillgate – Forskargruppsledare för Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center