Meny

Välkommen till våra specialistsjuksköterskeprogram!

Akutsjukvård, Ambulanssjukvård, Hjärtsjukvård och Vård vid kognitiv sjukdom, 60 hp • 2 år • Avancerad nivå • Halvfart

Samtliga specialistsjuksköterskeprogram har gemensam introduktion via den digitala mötesplattformen Zoom 23 augusti kl. 09.00 – 11.20. Specialistsjuksköterskeprogrammen inriktning ambulanssjukvård och vård vid kognitiv sjukdom fortsätter efter lunch, se välkomstbrev. För program- och kursintroduktion för inriktning akutsjukvård och hjärtsjukvård, se välkomstbrev.

Zoomlänk för introduktionsdagarna kommer att läggas upp på lärplattformen Canvas som ett anslag i respektive program.

Välkomstbrev

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård

Registrering

Kursregistrering i Ladok är obligatorisk för samtliga kurser. Aktivering av studentkonto och registrering på första kursen är öppen fram till 23 augusti 2021.

Om du tidigare har läst en kurs som motsvarar en kurs i programmet har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande.

Du som har skäl som gör att du har rätt att skjuta fram din studiestart kan ansöka om anstånd till en senare programstart. Observera att ansökan ska ha inkommit i så god tid som möjligt före utbildningsstarten, dock senast vid programstart/kursstart och innan kursregistreringen är gjord i Ladok.

Viktig information

Har du inte möjlighet att gå utbildningen, är det viktigt att du tackar nej på antagning.se så att vi kan erbjuda platsen till annan sökande.

Kalendarium

Kursplaner och litteraturlistor är nu publicerade.

Schemat är nu tillgängligt och aktivering av studentkonto möjligt.

Kursregistrering i Ladok mellan 9 och 23 augusti.

Gemensam digital introduktionsdag via zoom den 23 augusti.

Här hittar du mer information inför dina kommande studier

Återigen varmt välkommen till Sophiahemmet Högskola och tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor! Du når oss på nystudent@shh.se.

Studierektor
Programansvarig Akutprogrammet
Programansvarig Ambulansprogrammet
Programansvarig Hjärtprogrammet
Programansvarig Kognitiva programmet
Studievägledare