English
Meny

Välkommen till våra specialistsjuksköterskeprogram!

Akutsjukvård, Ambulanssjukvård, Hjärtsjukvård och Vård vid kognitiv sjukdom, 60 hp • 2 år • Avancerad nivå • Halvfart

Samtliga specialistsjuksköterskeprogram har en gemensam högskoleintroduktion via det digitala mötesverktyget Zoom den 22 augusti 2022, kl. 09.00 – 12.30. Zoomlänken kommer att läggas upp på lärplattformen Canvas som ett anslag i respektive program.

Studentkonto och registrering

Alla studenter på Sophiahemmet Högskola tilldelas ett studentkonto. Studentkontot ger inloggning till bland annat lärplattformen Canvas och behörighet för kursregistrering i Ladok.

Du behöver aktivera ditt studentkonto och registrera dig på din kurs i Ladok för att behålla din plats. Detta sker mellan 8 och 17 augusti 2022. Om du inte registrerar dig innan sista registreringsdag ges studieplatsen till en annan sökande och du förlorar din plats.

För att aktivera ditt studentkonto behöver du godkänna personuppgiftshantering och högskolans regler genom knappen nedan, notera att detta endast kan göras under registreringstiden enligt ovan.

Välkomstbrev

Viktig information

SHH 00472 dpi

Vi har sammanställt en
Checklista där du ser vad du behöver förbereda inför din studiestart.

Kalendarium

– Schema för samtliga program finns nu i TimeEdit.
– Nu finns välkomstbrev, kursplaner och litteraturlistor för ditt program uppdaterade på hemsidan.

Här hittar du mer information inför dina kommande studier

Återigen varmt välkommen till Sophiahemmet Högskola och tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor! Du når oss på nystudent@shh.se.

Studierektor
Programansvarig Akutprogrammet
Programansvarig Ambulansprogrammet
Programansvarig Hjärtprogrammet
Programansvarig Kognitiva programmet
Studievägledare