English
Meny

Välkommen till våra specialistsjuksköterskeprogram!

Akutsjukvård, Ambulanssjukvård och Hjärtsjukvård 60 hp • 2 år • Avancerad nivå • Halvfart

Samtliga specialistsjuksköterskeprogram har en gemensam högskoleintroduktion via det digitala mötesverktyget Zoom den 19 augusti 2024. Zoomlänken kommer att läggas upp på lärplattformen Canvas som ett anslag i respektive program.

Studentkonto och registrering

Alla studenter på Sophiahemmet Högskola tilldelas ett studentkonto. Studentkontot ger inloggning till bland annat lärplattformen Canvas och behörighet för kursregistrering i Ladok.

Du behöver aktivera ditt studentkonto och registrera dig i Ladok för att behålla din plats. Detta sker mellan 5 och 12 augusti 2024. Om du inte registrerar dig innan sista registreringsdag ges studieplatsen till en annan sökande och du förlorar din plats. För att aktivera ditt studentkonto behöver du godkänna personuppgiftshantering och högskolans regler genom knappen nedan, notera att detta endast kan göras under registreringstiden enligt ovan.

Välkomstbrev – Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård

Välkomstbrev – Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård

Välkomstbrev – Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård

Viktig information

SHH 00472 dpi

Vi har sammanställt en
Checklista där du ser vad du behöver förbereda inför din studiestart.

Kontaktuppgifter:

Vid Studieadministrativa frågor kontaktar du oss via nystudent@shh.se eller via telefon 08-4062160

Kalendarium: 

– Schemat och välkomstbrev från programteamen finns på hemsidan

Studierektor
Programansvarig Akutprogrammet
Programansvarig Ambulansprogrammet
Programansvarig Hjärtprogrammet
Studievägledare