English
Meny

Välkommen till våra specialistsjuksköterskeprogram!

Akutsjukvård, Ambulanssjukvård, Hjärtsjukvård och Vård vid kognitiv sjukdom, 60 hp • 2 år • Avancerad nivå • Halvfart

Samtliga specialistsjuksköterskeprogram har en gemensam högskoleintroduktion via det digitala mötesverktyget Zoom den 21 augusti 2023. Zoomlänken kommer att läggas upp på lärplattformen Canvas som ett anslag i respektive program.

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård

Välkomstbrev Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning kognitiv sjukdom

Studentkonto och registrering

Alla studenter på Sophiahemmet Högskola tilldelas ett studentkonto. Studentkontot ger inloggning till bland annat lärplattformen Canvas och behörighet för kursregistrering i Ladok.

Du behöver aktivera ditt studentkonto och registrera dig i Ladok för att behålla din plats. Detta sker mellan 7 och 14 augusti 2023. Om du inte registrerar dig innan sista registreringsdag ges studieplatsen till en annan sökande och du förlorar din plats. För att aktivera ditt studentkonto behöver du godkänna personuppgiftshantering och högskolans regler genom knappen nedan, notera att detta endast kan göras under registreringstiden enligt ovan.

Viktig information

SHH 00472 dpi

Vi har sammanställt en
Checklista där du ser vad du behöver förbereda inför din studiestart.

Kalendarium

– Schema för samtliga program är nu publicerat på hemsidan.

– Du hittar också uppdaterade kursplaner och litteraturlistor, samt välkomstbrev från respektive program.

Här hittar du mer information inför dina kommande studier

Återigen varmt välkommen till Sophiahemmet Högskola och tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor! Du når oss på nystudent@shh.se.

Studierektor
Programansvarig Akutprogrammet
Programansvarig Ambulansprogrammet
Programansvarig Hjärtprogrammet
Programansvarig Kognitiva programmet
Studievägledare