English
Meny

Kursplaner och kurslitteraturlistor Specialistsjuksköterskeprogrammen

Här hittar du kursplaner och kurslitteraturlistor för termin 1 Specialistsjuksköterskeprogrammen HT23

Notera att kurslitteraturlistor kan revideras upp till 8 veckor innan kursstart och kursplaner upp till 8 veckor innan terminsstart. Kontrollera alltid aktuell kursplan och kurslitteraturlista i lärplattformen vid kursstart.

Utbildningsplaner

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård, 60 hp

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård I, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård II, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård, 60 hp

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning ambulanssjukvård I, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning ambulanssjukvård II, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård, 60 hp

Metabolt syndrom, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Ischemisk hjärtsjukdom, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista