English
Meny

Kursplaner och kurslitteraturlistor Specialistsjuksköterskeprogrammen

Här hittar du kursplaner och kurslitteraturlistor för termin 1 Specialistsjuksköterskeprogrammen HT22

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård, 60 hp

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård I, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot akutsjukvård II, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård, 60 hp

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning ambulanssjukvård I, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning ambulanssjukvård II, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård, 60 hp

Metabolt syndrom, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Ischemisk hjärtsjukdom, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom, 60 hp

Att leva med kognitiv sjukdom, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Personcentrerat förhållningssätt vid komplexa vårdbehov hos personer med kognitiv sjukdom, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista