English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 16

Sophiahemmet Högskola möter samhällsbehoven

Det är påtagligt att vi är inne i ett valår och de frågor som är fokus för kommande valrörelse är hälso- och sjukvård, trygghet och integrationsfrågor. Kompetensförsörjningen för vården är en extremt angelägen fråga och Socialstyrelsen konstaterade i sin årliga rapport att det fortfarande råder brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Det pågår ett flertal utredningar kring detta på uppdrag av både Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet där vi på Sophiahemmet är delaktiga på olika sätt. Vi har också haft möjlighet till dialog direkt med utredare och beslutsfattare och för några veckor sedan var Socialminister Annika Strandhäll och besökte oss.

Sophiahemmet Högskola bidrar på många plan

Jag känner en stor stolthet över allt vi åstadkommer tack vare våra kompetenta och engagerade medarbetare och studenter. Detta manifesterades bland annat i att vi på vår examenshögtid i Blå hallen promoverade högskolans första hedersdoktor – Prinsessan Christina, Fru Magnuson – vilket är ett kvitto på att vi utvecklat oss till en modern akademisk högskola som numera även har examensrätt på forskarnivå.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.