English
Meny

Hösten är här!

Nu har terminen kommit igång för flera hundra nya studenter och jag har på traditionsenligt vis hälsat alla välkomna till oss på Sophiahemmet Högskola. Vårt fokus är att alla studenter ska få en högkvalitativ utbildning och rustas för en lång karriär för att bidra till den framtida vården.

Att välja ett vårdyrke som sjuksköterska ger massvis med möjligheter och vi måste hjälpas åt med de utmaningar som också finns. Det är en utmaning, både nationellt och internationellt, att få fram platser till den verksamhetsförlagda utbildningen – särskilt i Stockholm. Här för högskolan en intensiv dialog med beslutsfattare på såväl utbildningsdepartementet, socialdepartementet som inom Stockholms Läns Landsting som ansvarar för att bereda plats inom sina vårdverksamheter.

Vi är också aktiva i den statliga utredningen om specialistsjuksköterskor och verkar för att de som väljer att vidareutbilda sig ska få goda villkor både under studietiden och när de blir klara. Som akademiskt lärosäte har vi även ett samhällsansvar. Därför är vi så stolta över att för tredje gången starta vår utbildning för läkare med legitimation utanför EU/EES. Denna termin har vi dessutom sjuksköterskor som går utbildningen vilket är en fantastisk möjlighet.

I torsdags firade Försvarshögskolan 200 år i närvaro av Hans Majestät Konungen, högskolans rektor och många andra. Det var ett ståtligt och berikande evenemang och väldigt intressant att få ta del av Försvarshögskolans utveckling som har många likheter med Sophiahemmet Högskolas historia. Försvarshögskolan har liksom vi gått från att vara en yrkesskola till att bli ett komplett akademiskt lärosäte med rätt att examinera på alla nivåer – kandidat, magister och forskarnivå. Överbefälhavaren, försvarsministern och generaldirektören för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) beskrev hur akademiseringen av högskolan är avgörande för att ha en konkurrenskraftig försvarsmakt. Detta kan relateras till vikten av forskningsanknuten utbildning hos oss för att verka för en evidensbaserad vård.

I fredags arrangerades en gemensam medarbetardag för högskolan och sjukhusets totalt cirka 300 medarbetare. En dag med fokus på vårt uppdrag att bidra till den allra bästa vården och där vi är till både för patienter och studenter – som in sin tur ska bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.