English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 15

Sophiahemmets roll i det globala hälsoarbetet

Den globala hälsoutvecklingen har lett till att människor lever längre men inte alltid att vi håller oss mer friska. I juni antog regeringen en handlingsplan för hur Sverige ska genomföra Agenda 2030, det vill säga FN:s 17 mål för en hållbar utveckling.

Hösten är här!

Nu har terminen kommit igång för flera hundra nya studenter och jag har på traditionsenligt vis hälsat alla välkomna till oss på Sophiahemmet Högskola. Vårt fokus är att alla studenter ska få en högkvalitativ utbildning och rustas för en lång karriär för att bidra till den framtida vården.

Lärosätenas viktiga roll i samhället

För 30 år sedan, vid Bolognauniversitetets 900-årsjubileum, undertecknades universitetens Magna Charta – ett dokument som slår fast att frihet, oberoende och obundenhet är grunden för universitetens existens. Detta är utgångspunkten för Sveriges universitets- och högskoleförbund som är den organisation som tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs.

Sophiahemmet Högskola möter samhällsbehoven

Det är påtagligt att vi är inne i ett valår och de frågor som är fokus för kommande valrörelse är hälso- och sjukvård, trygghet och integrationsfrågor. Kompetensförsörjningen för vården är en extremt angelägen fråga och Socialstyrelsen konstaterade i sin årliga rapport att det fortfarande råder brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Det pågår ett flertal utredningar kring detta på uppdrag av både Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet där vi på Sophiahemmet är delaktiga på olika sätt. Vi har också haft möjlighet till dialog direkt med utredare och beslutsfattare och för några veckor sedan var Socialminister Annika Strandhäll och besökte oss.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.