English
Meny

Sophiahemmet gör vårdyrket attraktivt

Ett viktigt arbete för att säkra framtidens vård är att attrahera nya studenter. Det har vi i veckan gjort genom att medverka vid den årliga studentmässan som den fackliga centralorganisationen SACO arrangerar.

Tusentals gymnasieungdomar från olika delar av landet ges möjlighet att ta del av ett stort utbildningsutbud – däribland vårt. Det var en stor inspirationskälla för mig och mina medarbetare att få träffa många entusiastiska ungdomar och berätta om vilket framtidsyrke det är att få jobba som sjuksköterska.

I veckan arrangerade SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) ett seminarium för att diskutera förslagen i den färska utredningen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter. Bakgrunden till utredningen är att andelen specialistsjuksköterskor sjunkit de senaste 20 åren och att nya arbetssätt, bland annat på grund av digitaliseringen och högteknologisk utveckling gjort att specialistsjuksköterskans roll förändrats.

På Sophiahemmet Högskola har vi inte sett någon nedåtgående trend i antalet sökande till specialistsjuksköterskeutbildningarna, men ser ändå ett tydligt behov att lyfta dessa frågor. Många förslag i utredningen är väldigt positiva och kan bidra till att främja yrkets attraktivitet. Att minska den statliga styrningen och istället ställa krav på bättre samverkan och samordning mellan hälso- och sjukvården och utbildningsaktörerna är viktiga delar. Likaså föreslås en större kravställan på att arbetsgivarna premierar de som väljer att specialistutbilda sig liksom att det måste finnas en pengapåse till vårdgivarna – såväl offentliga som privata – för att öka incitamenten att bidra till kompetensutvecklingen.

Vi har under många år haft en hög efterfrågan från många arbetsgivare som vill anställa våra studenter när de examineras. Vår stora uppgift är att ge en modern, högkvalitativ utbildning som garanterar hållbara sjuksköterskor. I dagarna går vi ut med en alumnenkät för att följa upp dem som studerat hos oss för att få en tydligare bild av hur vårt lärosäte bidrar till sjuksköterskornas framtida karriärutveckling.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.