English
Meny

Digital vårdkompetens är allas ansvar

Regeringens vision för digitalisering är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Nätverken för mobilt bredband når i dag ut till 84 procent av människorna i världen och hälften av världens befolkning har tillgång till internet. I Sverige har så gott som alla (98%) tillgång till internt och 9 av 10 har en smartmobil.

Det är inte frågan OM vi ska utveckla den digitala vården utan HUR och för vilka.

Digitaliseringen av vården innebär nya arbetssätt och förväntningar för vårdpersonalen. I Region Stockholm har man satsat på E-hälsalyftet som redan utbildat över 15 000 av vårdens medarbetare. I regionens kommande budget för 2019 avsätts 7 miljoner kronor för ett digitalt kompetenslyft för vårdpersonalen, med särskilt fokus på chefer och ledare i vården.

Nu är det dags för oss som ansvarar för högre utbildning att integrera detta i våra utbildningar på alla nivåer. På Sophiahemmet Högskola har vi initierat ett reformarbete av våra utbildningar för att integrera digital vårdkompetens i utbildningsplanerna. Likaså kommer vi kunna erbjuda högskolekurser på distans för dem som redan arbetar i vården och som är i behov av kompetensutveckling. Detta gör vi tillsammans med alla lärare, studenter, patienter, forskare, IKT-pedagog med flera. Vi verkar helt i linje med regeringens mål för digitalisering och att högskolor ska erbjuda fler möjligheter till kompetensutveckling.

Utgångspunkten för digitaliseringen i vårdutbildningarna måste vara dem vi är till för – studenter och patienter. En föregångare och förebild är forskaren och spetspatienten Sara Riggare som medverkat vid Sophiahemmets medarbetardag och som nyligen blev utnämnd till Årets medicinsvensk av nyhetsmagasinet Fokus.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.