English
Meny

Sophiahemmet Högskola utlyser doktorandtjänster

Idag tar Sophiahemmet Högskola ett historiskt kliv och utlyser våra första doktorandtjänster sedan starten 1884. Högskolans uppdrag är att bedriva utbildning, forskning och samverkan.

Vår utveckling har gått med raketfart och vi har en stark forskningsverksamhet som utvecklats parallellt med våra utbildningar. Det var avgörande för att vi 2017 fick regeringsbeslut om examensrätt på forskarnivå.

Högskolans profilområde inom vårdvetenskap är Människan i sjukdom vård och hälsa. Vi är det enda lärosätet i Sverige som ingår in en koncernmodell som även innefattar sjukvårdsverksamheter. Att bedriva utbildning, forskning och sjukvård under en och samma ledning skapar många möjligheter för patientnära forskning som bidrar till att utveckla hälsa, vård och omsorg.

Våra utbildningar ska leda till kunskap, färdigheter, och förmåga till att kritiskt värdera och implementera ny kunskap för framtidens sjuksköterskor. Vikten av forskningsanknuten utbildning går tillbaka flera hundra år i tiden då universitetsväsendet reformerades och betonade att såväl kunskap som bildning skulle främja samhällsutvecklingen. Med forskningsanknytning behöver studenterna involveras i pågående forskning, lärarna vara forskningsaktiva och undervisningen utgå från vetenskapligt baserad kunskap.

Hösten 2019 startar forskarutbildningen och det är Sophiahemmets bidrag till att stärka Sverige som en stark kunskapsnation!

Forskarutbildning

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.