English
Meny

Julhälsning i takt med tiden

“The world is put back by the death of everyone who has to sacrifice the development of his or her peculiar gifts to conventionality.”

Dessa ord kommer från Florence Nightingale och vittnar om det högre värde hon hade för sin sjuksköterskegärning och som inspirerade Drottning Sophia att grunda Sophiahemmet 1884. På Sophiahemmet värnar vi våra traditioner som innefattar viktiga ceremonier och att ständigt utveckla oss för att vara ”i takt med tiden”. Alla våra studenter får en utbildning av högsta klass för att kunna bidra till hälsa i ett globalt sammanhang. Att verka för ett inkluderande samhälle, mångfald och likabehandling är viktiga värden för att bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg för alla. Ett exempel på vårt ansvar och hur vi kan inspirera är det möte vi hade med Dennis från Ghana i december som vill ha hjälp att få jobba som sjuksköterska i Sverige (se bilden). Han fick göra ett studiebesök hos oss och träffa våra nuvarande och tidigare medarbetare som delade med sig av sina råd.

Drottning Sophia värnade inte bara sjuksköterskeutbildning och sjuka. Hon tog även initiativ till Drottningens Skyddshem för att ”ge vård och skydd åt kvinnor som straffats för brott” samt till ”Drottning Sophias Förening för understödjande av härens och flottans sjukvård” då hon oroade sig för den omfattande militära upprustningen som skulle leda till många sårade soldater. När det gällde likabehandling hävdade hon att de egna barnen inte skulle behandlas som prinsar utan som människor varför de sattes i vanlig skola.

När det nu närmar sig årets slut är det extra viktigt att tänka på dem som är behövande och mindre privilegierade och att inspirera alla våra studenter att fortsätta sin samhällsgärning. Jag avslutar denna julhälsning med tänkvärda ord på från årets mottagare av Nobels fredspris, Dennis Mukwege, som vigt sitt liv för att ta hand om kvinnor som drabbats av krigets fasor i Kongo:

“You just can’t imagine how a smile, a simple handshake to just tell them ‘be encouraged’ is important to them. To feel they are loved, to feel they can finally find love and affection.”

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.