English
Meny

Specialistsjuksköterskor väljer Sophiahemmet Högskola

I veckan fick vi besked om hur många som sökt till våra specialistsjuksköterskeprogram. Sophiahemmet Högskola rankas som nummer fyra i Sverige med närmare 500 personer som angett högskolan som sitt förstahandsval.

Det gör oss stolta, det förpliktigar och det blir ett direkt bidrag till flera av de förslag som presenterades i regeringens utredning Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter. Vi ställer oss positiva till utredarens förslag till lösningar som sammantaget ska förbättra attraktiviteten och kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor och patientsäkerheten.

Följande mer specifika förslag har vi i vårt remissvar framhållit som särskilt positiva:
• att vårdgivarna bör använda det förskrivna ledningssystemet som ett verktyg för att inventera, identifiera och planera för vårdens kompetensförsörjning och kompetensutveckling,
• att synliggöra specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter och att tillskapa specifika anställningar och säkra en god arbetsmiljö som inbegriper fortbildning,
• att staten fortsatt ska vara ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen för att värna om de nationella kvalitetskrav som ställs på högre utbildning,
• att specialistsjuksköterskeexamen fortsatt ska vara en yrkesexamen på avancerad nivå som både leder till yrkesexamen samt att det ställs krav på att utbildningen leder till generell magisterexamen.
• att det tillsätts öronmärka medel för att öka ökat antal fristående kurser och för ett VULF-avtal mellan staten och vårdgivare

Detta är en viktig del av högskolans bidrag till framtidens hälsa- vård och omsorg.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.