Meny

Specialistsjuksköterskor väljer Sophiahemmet Högskola

I veckan fick vi besked om hur många som sökt till våra specialistsjuksköterskeprogram. Sophiahemmet Högskola rankas som nummer fyra i Sverige med närmare 500 personer som angett högskolan som sitt förstahandsval.

Det gör oss stolta, det förpliktigar och det blir ett direkt bidrag till flera av de förslag som presenterades i regeringens utredning Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter. Vi ställer oss positiva till utredarens förslag till lösningar som sammantaget ska förbättra attraktiviteten och kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor och patientsäkerheten.

Följande mer specifika förslag har vi i vårt remissvar framhållit som särskilt positiva:
• att vårdgivarna bör använda det förskrivna ledningssystemet som ett verktyg för att inventera, identifiera och planera för vårdens kompetensförsörjning och kompetensutveckling,
• att synliggöra specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter och att tillskapa specifika anställningar och säkra en god arbetsmiljö som inbegriper fortbildning,
• att staten fortsatt ska vara ansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen för att värna om de nationella kvalitetskrav som ställs på högre utbildning,
• att specialistsjuksköterskeexamen fortsatt ska vara en yrkesexamen på avancerad nivå som både leder till yrkesexamen samt att det ställs krav på att utbildningen leder till generell magisterexamen.
• att det tillsätts öronmärka medel för att öka ökat antal fristående kurser och för ett VULF-avtal mellan staten och vårdgivare

Detta är en viktig del av högskolans bidrag till framtidens hälsa- vård och omsorg.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen