English
Meny

Nya akademiska höjder och framgångar

I fredags installerades två professorer och tre adjungerade professorer vid Sophiahemmet Högskola. Dessa ska verka inom högskolans profilområden vårdvetenskap, hälsofrämjande vetenskap och medicinsk vetenskap.

Samtliga av dessa bidrar med spetskompetens och bred erfarenhet från både vård och forskning. Det innebär ytterligare ett viktigt steg i riktningen mot vår vision att vara en ledande akademisk högskola. Detta stärker den forskningsanknutna utbildningen och har stor betydelse för att möta behoven i hälso- och sjukvården och i slutändan för patienterna och befolkningen.

Vi diplomerade också den tredje omgången läkare och sjuksköterskor med legitimation från länder utanför EU/EES som genomfört vår unika introduktionsutbildning. Två av dessa, en sjuksköterska och en läkare, erhöll dessutom prestigefyllda stipendier för sina utmärka studieprestationer och är nu redo att börja arbeta i Sverige.

Högskolans utveckling ligger helt i takt i med regeringsförklaringen som statsministern offentliggjorde i måndags där man bland annat kan läsa att ”Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare”. Insatser för hälsa och vård lyftes ett flertal gånger liksom att specialistsjuksköterskor ska ges möjlighet att studera med bibehållen lön. På det årliga rektorsmötet i veckan fick jag även möjlighet att träffa den nya ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, som bland annat framförde behovet att tillgängliggöra högre utbildning i hela vårt land.

Sophiahemmet Högskola står redo att möta samhällsbehoven!

 

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.