Meny

Tentamen

Här har vi samlat allt du behöver veta om tentamen på grundnivå och avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola.

En individuell skriftlig tentamen hos oss görs i de flesta fall digitalt, i ett program som heter Inspera. Inför tentamen är det viktigt att du kan hantera de system som krävs på din dator, oavsett om du ska skriva tentamen i skrivsal eller i hemmiljö. För att komma väl förberedd till dina tentamenstillfällen, läs informationen under Frågor och svar om tentamen, delta i testtentamenstillfällena och håll utkik för den information dina lärare eller våra tentamenssamordnare lägger upp i din kurs i Canvas. Har du frågor som inte besvaras här, kan du alltid nå oss via e-tjänsten Studieadministration eller fråga din kursledare via Canvas.

Vad gäller just nu?

Omställningen till distansundervisning har medfört många förändringar och även examinationsformerna har påverkats. Under vårterminen 2021 kommer de flesta tentamenstillfällen att ske på distans och endast några enstaka tentamenstillfällen sker i form av salstentamen. Information om vad som gäller för just examinationerna i din kurs hittar du i respektive kurs i Canvas samt i tentamensschemat. Utförlig information om vilka pandemirelaterade åtgärder som vidtagits för säkrare tentamen hittar du här.

Notera att om restriktionerna ändrar kan även vårt tentamensförfarande påverkas. Håll utkik på Mina sidor, där vi fortlöpande informerar om eventuella ändringar.

Tentamensanmälan

Det är obligatoriskt att anmäla sig till både ordinarie tentamen (kursens första examinationstillfälle) och omtentamen. Anmälan öppnar ca 2-3 veckor innan tentamensdatum och görs via Ladok. För att delta i individuell digital examination i form av salstentamen krävs anmälan senast 7 arbetsdagar före tentamenstillfället. Vid individuell digital examination i form av hemtentamen krävs anmälan senast 2 arbetsdagar före tentamenstillfället (skrivdatum räknas ej). Tentamensschemat har aktuell information om sista anmälningsdag. Vi kan tyvärr inte beakta sena anmälningar. Missar du anmälan, kan du alltid anmäla dig till omtentamen.

Tentamenssamordnare för sjuksköterskeprogrammet
Tentamenssamordnare för specialistprogrammen
Studierektor
Studieadministrativ chef