Meny

VIL

Verksamhetsintegrerat lärande utgör en stor del av studierna för både sjuksköterskestudenter och specialistsjuksköterskestudenter. Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på inför dina praktikperioder.

Viktig information om förändringar för dig som ska ut på VFU

Akutsjukhusen i Stockholmsregionen ställer som bäst om sig för katastrofläge. Detta kan påverka din VFU-placering.

Nu har vi även fått information om att all färdighetsträning på Clinicum ställs in tillsvidare.

Eventuella förändringar kommuniceras fortlöpande här via Mina sidor och kursledarna lägger också ut information i sina respektive kurser i Canvas.

Behöver du nå studierektor gällande din VFU-placering så kan du göra det via Ansökan studentärende. Vänligen notera att det är något längre handläggningstid på grund av rådande läge men alla ärenden tas om hand.

Det är tyvärr inte möjligt för dig som enskild student att ordna ersättande praktikplats, då det är viktigt att eventuella sådana insatser görs koordinerat och i samarbete med övriga aktörer inom regionen. Högskolan jobbar därför tillsammans med vårdverksamheterna, andra lärosäten samt berörda myndigheter för att lösa de frågor som uppstår och vi kommer givetvis att göra allt vi kan för att säkerställa att alla studenter får den praktik och undervisning man behöver för sin utbildning.

Frågor och svar till VFU-studenter

Allmän information om VIL

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet. Syftet med VIL i utbildningen på grund- och avancerad nivå är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Studenten ska också utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt samt tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt.

Mer information om vad som gäller för VIL hittar genom att klicka på de blå knapparna nedan.

Du kan också läsa mer om VFU hos Region Stockholm. Regionen har nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Du kan läsa mer om detta här.

Handledarsidor

HÄR hittar du som är handledare information, kontaktuppgifter och dokument som behövs vid VIL/VFU

Hälsointyg

Innan du kan delta i VFU behöver du göra en digital hälsodeklaration som Studenthälsan går igenom. Beroende på dina svar kommer Studenthälsan eventuellt att kontakta dig via telefon. Studenthälsan utfärdar sedan ett hälsointyg som du ska kunna visa upp på din VFU-placering. Här hittar du mer information om hälsointyg.

eTjänstekort

Innan din första VFU-placering inom Region Stockholm ska du beställa och hämta ut ett eTjänstekort, en personlig identitetshandling som alltid skall bäras i all VIL och VFU verksamhet. För att kunna beställa och inneha eTjänstekortet krävs att du genomför och blir godkänd i kursen JoBSH, en grundläggande webbutbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Här loggar du in i JoBSH. Om du redan innehar har ett etjänstekort behöver du inte skaffa ett nytt, men du förväntas kunna styrka genomförd JoBSH-utbildning med intyg.

Information om eTjänstekort

Information om JoBSH

KliPP

KliPP eller Kliniskt placeringsprogram är ett system inom Region Stockholm som används för administration och kommunikation kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU). KliPP är tillgängligt för studerande, utbildningsanordnare och landstinget. Via KliPP kan du se vilka placeringar som är aktuella för dig och ta del av information som rör din placering, t.ex. adress, kontaktpersoner och studiedokument inför din VFU. All information om din VFU-plats mejlas till dig, så kom ihåg att bevaka din e-post.

Engångskläder

Alla studenter får kvittera ut ett set med engångskläder per termin. Dessa kan avhämtas i studentexpeditionen på plan 2 i hus R. Om du inte har med dig engångs- eller personalkläder till undervisning, träning eller examination finns ett begränsat antal till försäljning för självkostnadspris (40 kr per set) i KTCs reception. Du betalar via swish när du hämtar ut kläderna. Om engångskläder går sönder ska de reklameras i studentexpeditionen och ersätts då med nytt set. Studenter som gör VFU på Danderyds sjukhus och har tillgång till personalkläder kan istället använda dessa på KTC.

VFU

När du är ute på VFU bör du följa gällande föreskrifter beträffande hygien, klädsel och smycken och ha utfört E-hygienutbildning Basal. Du ska också bära namnskylt med högskolans logga under VFU. En VFU vecka omfattar 32 obligatoriska timmar och de övriga 8 timmarna utgörs av enskilda studier, seminarier, föreläsningar eller examination. Du ska följa det fastställda schemat och de tider som gäller på vårdverksamheten. Det är inte möjligt att byta VFU-placering. Om du anser dig ha särskilda skäl att ta hänsyn till vid placering av VFU, behöver du lägga in en ansökan om det. Den bör vara inskickad senast 15 maj för VIL/VFU för nästföljande hösttermin och 15 november inför VIL/VFU på vårterminen. Här kan du läsa mer om reglerna för VFU.

KTC – Clinicum

KTC eller Kliniskt Träningscentrum finns på Danderyds sjukhus AB, hus 1 och 2. Där får medarbetare och studenter utbildning och möjlighet att träna teoretiska och praktiska moment för god patientsäkerhet. På Clinicum finns särskilda rutiner för klädsel. Här hittar du Sophiahemmet Högskolas information kring klädrutinen vid KTC.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen