English
Meny

Ladok

Här har vi samlat allt du behöver veta om det högskolegemensamma studieregistersystemet Ladok som används vid Sophiahemmet Högskola.

Ladok är ett nationellt system för studiedokumentation och studieadministrativa processer, och ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium. All information om studenternas närvaro och resultat, men också andra uppgifter som behövs för administrativa ändamål på alla nivåer – grund-, avancerad och forskarnivå – lagras i Ladok. Namn, personnummer, adress, antagning och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok. Från och med höstterminen 2019 anmäler du dig till samtliga kurser och tentamina själv i Ladok. I Ladok ser du när läraren har registrerat att du är godkänd på ett obligatoriskt moment och en examination. Via Ladok går även viktig information till andra myndigheter, såsom Centrala studiestödsnämnden (CSN), Universitets- och högskolerådet (UHR) och Statistiska centralbyrån (SCB). Mer info om Ladok hittar du här.

Kursregistrering

Inför varje ny kurs behöver du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringstiden öppnar en vecka innan kursstart, inklusive kurstartsdagen. På startsidan, under rubriken ”Registrera” hittar du de kurser du kan registrera dig på. Gör gärna registreringen så fort den öppnat så vet du att du har plats på kursen. När du registrerat dig får du även tillgång till kursen i Canvas.

Behörighet för uppflyttning

För tillträde till närmast högre termin måste minst 15 högskolepoäng från föregående termin vara godkända (undantaget övergången mellan termin 1 och 2).  Alla föregående terminer innan den senaste, måste vara 100% godkända. Notera att samtliga VFU-kurser måste vara avklarade för att bli behörig till nästa VFU-kurs, oavsett avklarade poäng innestående termin. Tillträdesbestämmelserna finns beskrivna i respektive utbildningsplan och i vissa fall även kursplaner.

Tentamensanmälan och lånedator

Tentamensanmälan görs i Ladok. I Ladok skapas tentamen som ett aktivitetstillfälle. Om du är registrerad eller omregistrerad på kursen och tentamensanmälan är öppen, så hittar du direktlänk till anmälan under ”Aktuella” på startsidan. Efter att studieperioden passerats flyttas kursen till ”Oavslutade” på startsidan. Då hittar du länk till omtentamen under ”Oavslutade”, så länge tentamensanmälan är öppen. Notera att det inte kommer någon bekräftelse på anmälan, så är du osäker på om du är anmäld, kontakta alltid studieadministrationen i god tid innan sista anmälningsdag!

Du ska använda din egen dator vid tentamen. Det finns ett begränsat antal lånedatorer att tillgå, men dessa är i första hand reserverade för studenter med speciella stödbehov. Ifall du behöver nyttja en lånedator, beställer du den här.

Studieregisterintyg och resultat

Du kan själv skriva ut resultatintyg via Ladok. Du måste vara inloggad i Ladok för att kunna göra detta. Det finns 3 olika intyg du kan ta ut: resultatintyg, registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande. Till hyresvärd, arbetsgivare och CSN behövs både registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande så de kan se samtliga kurser för hela terminen.

Står det ”Inga resultat finns” betyder det att dina studiepoäng inte blivit registrerade än. I Ladok får du poäng och betyg på en kurs när examinationen och alla obligatoriska moment i en kurs är avslutade. I enstaka fall, t.ex. om en kurs löper över två terminer eller är väldigt stor kan kursen vara uppdelad i flera delar, men vanligast är att 100% av kursen ska vara färdig innan kursen registreras som godkänd i Ladok med betyg. Saknar du resultat ska du kontakta din kursledare.

Ladokansvariga utbildningsadministratörer
Studieadministrativ chef
Studierektor