Meny

Palliativ vård

Specialistsjuksköterskeprogram i omvårdnadsvetenskap – inriktning palliativ vård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Hösten 2019 startar Sophiahemmet Högskola en ny, gemensam utbildning tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Tillsammans maximerar vi vår kompetens och tar en paus i intaget till vårt befintliga specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård, för att i stället utveckla en helt ny utbildning. Målet att främja hög kvalitet, oavsett diagnos eller vårdplats, i framtidens vård av personer med livbegränsande sjukdom och deras närstående.

Välkommen med frågor, se kontaktpersoner nedan.

Frågor och svar specialistsjuksköterskeprogram

Fakta om programmet

Avancerad nivå

Studieform
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Programstart
HT 2019

Reguljär utbildning

Ansökningsperiod
15 februari – 15 mars 2019

Uppdragsutbildning

Ansökningsperiod
15 februari – 15 augusti 2019

Broschyr 

Det är jätteviktigt att den palliativa vården håller en god kvalitet och fortsätter att utvecklas. Det är en vård som berör alla.

— Sandra, specialistsjuksköterska med inriktning palliativ vård

Specialistsjuksköterskeprogram

På Sophiahemmet Högskola finns specialistsjuksköterskeprogram med inriktning akutsjukvård, ambulanssjukvård, demensvård, gastroenterologiskt vård, hjärtsjukvård, och palliativ vård.

Studievägledare
Programansvarig
Studierektor
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen