English
Meny

Vanliga frågor om specialistsjuksköterskeprogram palliativ vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet , inriktning palliativ vård, Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola (samordnat)

Vanliga frågor om programmet

Hur gör jag som har en reservplats?

Visar det sig att vi behöver ta in reserver kommer besked att ges via den e-postadress du har angett på www.antagning.se. Det är viktigt att du har lämnat korrekt telefonnummer och e-postadress i ansökan så att vi lätt kan nå dig, om det skulle behövas.

Vilken information får jag som reserv?

Som reserv får du inte ett mail från högskolorna förrän du har blivit antagen, det vill säga efter att du har fått besked via www.antagning.se.

Hur hittar jag till högskolorna?

Campusdagar kommer att hållas på båda högskolorna.
Marie Cederschiöld högskola ligger på Stigbergsgatan 30 och Sophiahemmet Högskola ligger på Valhallavägen 91 i Stockholm.

Kartor till högskolorna

Vad händer om jag inte kan komma på program- eller kursstart?

Under uppstartsdagarna kommer mycket viktig information att ges, föreläsningar och möjlighet att lär känna dina studiekamrater och lärare. Det ingår också obligatoriska moment där kunskapen behöver inhämtas på annat sätt genom ersättningsuppgift om du inte närvarar. Här är det viktigt att du kommunicerar med någon av programansvariga. Carina Lundh-Hagelin, Carina.lundh-hagelin@mchs.se eller Agneta Wennman-Larsen, agneta.wennman-larsen@shh.se om du inte kan komma.

Hur många obligatoriska träffar är det per kurs?

Totalt ingår 2–3 obligatoriska dagar på campus under utbildningen. Det kommer också att ingå 1-2 obligatoriska dagar via nätet per kurs.

Hur mycket verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU) är det i programmet och var är den förlagd?

Vi jobbar för att din utbildning ska kännas aktuell och högst relevant oavsett var du arbetar. Detta kommer du att uppnå genom peer-learning, att du lär tillsammans med dina studiekamrater och handledare/lärare, samt genom föreläsningar, teoretisk inhämtad kunskap och klinisk utbildning. Den kliniska utbildningen består både av VIL och VFU. De flesta av de uppgifter du gör kommer på något sätt att integrera VIL-moment riktade mot den egna verksamheten. VIL-moment kan bestå av analys, reflektion eller problematisering av något som görs inom den egna verksamheten. VFU ingår som obligatoriskt moment i utbildningen och ska utföras vid annan verksamhet än den egna arbetsplatsen. VFU består av fältstudier omfattande 4 dagar i kurs 3 och 4 dagar i kurs 6. Du har möjlighet att själv ordna dina VFU-placeringar på hemorten om du inte bor i Stockholm. All VFU i Stockholm ordnas av lärosätena.

Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna tidigare tagna poäng?

När du väl kommit in på utbildningen ska du i god tid ansöka om tillgodoräknande. Du ansöker genom att logga in i e-tjänsteverktyget med ditt BankID. Det är viktigt att all information som betygsunderlag, kursplaner och litteraturlistor bifogas i ansökan, annars kan den inte behandlas. Mer information om ansökan finner du i e-tjänsten. E-tjänsteverktyget är vårt ärendehanteringssystem som är en säker e-tjänsteportal för digital hantering av beställningar, anmälningar och tjänster.

Studieuppehåll och studieavbrott, vad innebär det?

Som student kan du ansöka om studieuppehåll om du skulle behöva ta en termin eller två ledigt från studierna. Ansökan gör du genom att logga in i e-tjänsteverktyget med ditt BankID. Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen och inte kan återkomma.