English
Meny

Kurser

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Du som är intresserad av att läsa programmet kan på den här sidan ta del av utbildningens kursplaner.
OBSERVERA: Kursplanerna här är endast exempel och de kan komma att revideras före kursstart. Som student ska du alltid kontrollera vilken kursplan som gäller i din kurs i lärplattformen Canvas vid kursstart.

Termin 1

GPA101 – Den palliativa vårdens etik och värdegrund, 7,5 hp
Kursplan

GPA102 – Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5 hp
Kursplan

Termin 2

GPA103 – Att möta komplexa palliativa vårdbehov – teamarbete, kommunikation och ledarskap 15 hp
Kursplan

Termin 3

GPA104 – Vetenskaplig teori och vetenskaplig metod, 7,5 hp
Kursplan

GPA105 – Självständigt arbete, 15 hp
Kursplan

Termin 4

GPA106 – Leda och utveckla  palliativ vård, 7,5 hp
Kursplan