Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola (samordnat)/, 60 hp, avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Palliative Care, 60 credits, second cycle

Programkod

VAPA1

Fastställd 2018-12-19, gäller fr o m VT 2019

Pdf

Programkod

VASPE inr PALL

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017

Pdf

Fastställd 2016-04-19, gäller fr o m HT 2016

Pdf

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen