English
Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet högskola (samordnat)/, 60 hp, avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Palliative Care, 60 credits, second cycle

Programkod

SAPA2

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning palliativ vård, Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola (samordnat) HT 2022

Fastställd 2022-06-23, gäller fr o m HT 2022

Programkod

VAPA1

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola (samordnat) VT 2019

Fastställd 2018-12-19, gäller fr o m VT 2019

Programkod

VASPE inr PALL

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola och Sophiahemmet Högskola (samordnat) HT 2017

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017