English
Meny

Välkommen till specialistsjuksköterskeprogrammet - Inriktning palliativ vård!

Samordnat • 60 hp • 2 år • Avancerad nivå • Halvfart

Vi är glada över att du har valt att studera Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård vid Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola (samordnat).

Som ny student blir du antagen till båda lärosätena. Undervisningen bedrivs gemensamt av våra lärare vid båda högskolorna. Utbildningen har en introduktionsdag för programuppstart v34 och en annan dag för kursintroduktion via det digitala mötesverktyget Zoom. Datum för introduktionsdagar uppdateras i maj och Zoom-länkarna kommer att läggas upp på lärplattformen Canvas som ett anslag.

Välkomstbrev – Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård

Studentkonto och registrering

Alla studenter tilldelas studentkonto från respektive lärosäte. Vid programstart får du ett studentkonto från Sophiahemmet Högskola som du behöver aktivera för att sedan kunna registrera dig på den första kursen i Ladok och behålla din plats. Detta sker mellan 5 och 12 augusti 2024. Om du inte registrerar dig innan sista registreringsdag ges studieplatsen till en annan sökande och du förlorar din plats.

För att aktivera studentkontot behöver du godkänna personuppgiftshantering och högskolans regler genom knappen nedan, notera att detta endast kan göras under registreringstiden enligt ovan.

Användarkonto från Marie Cederschiöld högskola tilldelas en vecka efter programstart.

Viktig information

Vi har sammanställt en
Checklista där du ser vad du behöver förbereda inför din studiestart.

Kontaktuppgifter:
Vid Studieadministrativa frågor kontaktar du oss via nystudent@shh.se eller via telefon 08-4062160

Kalendarium: 
– Nu hittar du schemat under Kurstider HT24-VT26.

Här hittar du mer information inför dina kommande studier

Återigen varmt välkommen till Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola! Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor!

Studierektor
Programansvarig Kognitiva programmet
Studievägledare