English
Meny

Checklista för specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård

Här finns några saker du behöver ha koll på inför din studiestart:

1. Aktivera Sophiahemmet Högskolas studentkonto

Alla studenter tilldelas studentkonto från respektive lärosäte. Men för att påbörja studierna behöver du först aktivera ditt studentkonto hos Sophiahemmet Högskola, genom att godkänna personuppgiftshantering och högskolans regler mellan 5 och 12 augusti 2024.

2. Registrera dig i Ladok

När du har aktiverat ditt studentkonto och återställt ett lösenord ska du registrera dig på första kursen i Ladok för att behålla din plats. Här kan du läsa mer om Ladok. Om du inte registrerar dig innan sista registreringsdag den 12 augusti 2024 ges studieplatsen till en annan sökande och du förlorar din plats. Första gången du loggar in i Ladok är det viktigt att du kontrollerar dina kontaktuppgifter och uppdaterar dem om de är felaktiga.

3. Logga in i Canvas

Efter att du har registrerat dig i Ladok kan det ta upp till 24 timmar för att få tillgång till lärplattform Canvas, där du bedriver dina studier och har kontakt med lärare och studiekamrater. Alla kurser i din utbildning blir tillgängliga en vecka innan kursstartsdatum. Här hittar du instruktionsfilmer om Canvas.

4. Komma igång med högskolans digitala verktyg

Det behövs vissa förhandskunskaper för att kunna studera den webbaserade distansutbildningen. Läs mer om de grundläggande kraven.

Några av de digitala verktyg som du behöver komma igång med för att följa dina studier på Sophiahemmet Högskola är:

Du har också tillgång till Marie Cederschiöld högskolas digitala verktyg såsom:

Studentärenden

Om du tidigare har läst en kurs som motsvarar en kurs i programmet har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande.

Du som har skäl som gör att du har rätt att skjuta fram din studiestart kan ansöka om anstånd till en senare programstart. Observera att ansökan ska ha inkommit i så god tid som möjligt före utbildningsstarten, dock senast vid programstart/kursstart och innan kursregistreringen är gjord i Ladok.