English
Meny

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård

Här hittar du kursplaner och kurslitteraturlistor för termin 1 HT23

Notera att kurslitteraturlistor kan revideras upp till 8 veckor innan kursstart och kursplaner upp till 8 veckor innan terminsstart. Kontrollera alltid aktuell kursplan och kurslitteraturlista i lärplattformen vid kursstart.

Utbildningsplaner

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning palliativ vård, 60 hp

Termin 1

Den palliativa vårdens etik och värdegrund, 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Teorier, begrepp och förhållningssätt för att möta patienter och närståendes resurser och behov vid palliativ vård 7,5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista