English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 12

Sophiahemmet Högskola tar ökat ansvar för klimatet

Högskolesektorn har ett omfattande ansvar att utveckla kunskap om hållbarhetsfrågorna och deras lösningar. Att skjuta ansvaret vidare till kommande generationer duger inte. Därför måste vi nu agera på flera nivåer samtidigt.

Vård i högteknologisk miljö

Den 16:e maj firade den medicintekniska branschorganisationen Swedish Medtech 50 år och jag fick möjligheten att göra en tillbakablick av vårdens utveckling under de senaste 50 åren -en exposé av lyckad innovation.

Ansökningsrekord för högskolan

Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är nu bland det mest populära i landet. När Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisade ansökningsstatistiken hade vi gått från sjätte till andra plats på ett år vilket är rekord.

Samverkan för värdig vård av äldre

Cirka 50 miljoner personer i världen är drabbade av demenssjukdom och behovet att utveckla kunskapen och vården för dessa och deras närstående är högprioriterat. I veckan var det diplomeringsceremoni för en omgång Silvialäkare som genomgått en unik masterutbildning i syfte att möta en av vår tids stora hälsobehov som finns inom demenssjukvården.

Specialistsjuksköterskor väljer Sophiahemmet Högskola

I veckan fick vi besked om hur många som sökt till våra specialistsjuksköterskeprogram. Sophiahemmet Högskola rankas som nummer fyra i Sverige med närmare 500 personer som angett högskolan som sitt förstahandsval.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.