English
Meny

Rektorsbloggen

Sida 12

Sophiahemmet Högskola utlyser doktorandtjänster

Hösten 2019 startar forskarutbildningen och det är Sophiahemmets bidrag till att stärka Sverige som en stark kunskapsnation och i dag tar Sophiahemmet Högskola ett historiskt kliv och utlyser våra första doktorandtjänster sedan starten 1884!

Digital vårdkompetens är allas ansvar

Regeringens vision för digitalisering är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Nu är det dags för oss som ansvarar för högre utbildning att integrera digital vårdkompetens i utbildningsplanerna och erbjuda högskolekurser på distans.

Nya akademiska höjder och framgångar

I fredags installerades två professorer och tre adjungerade professorer vid Sophiahemmet Högskola. Dessa ska verka inom högskolans profilområden vårdvetenskap, hälsofrämjande vetenskap och medicinsk vetenskap.

Julhälsning i takt med tiden

“The world is put back by the death of everyone who has to sacrifice the development of his or her peculiar gifts to conventionality.”

Sophiahemmet gör vårdyrket attraktivt

Ett viktigt arbete för att säkra framtidens vård är att attrahera nya studenter. Det har vi i veckan gjort genom att medverka vid den årliga studentmässan som den fackliga centralorganisationen SACO arrangerar. Det var en stor inspirationskälla för mig och mina medarbetare att få träffa många entusiastiska ungdomar och berätta om vilket framtidsyrke det är att få jobba som sjuksköterska.

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.