English
Meny

Fler utbildningsplatser för långsiktiga lösningar på coronakrisen

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutbrottet föreslog regeringen i veckan en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ett antal viktiga satsningar på utbildning. De kommer att satsa på närmare 16 000 nya utbildningsplatser under 2020-2021 till lärosätena. Minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, har sammankallat alla lärosätesrektorer för ett möte den 7 april för att lyfta regeringens förväntningar på universitet och högskolor i denna extraordinära tid, samt att få en bild av det pågående arbetet och identifierade utmaningar. Sophiahemmet Högskola vill gärna bidra med att utöka antalet platser inom specialistsjuksköterskeprogrammen, distansutbildning och vidareutbildning.

Genom den insats som vi just nu genomför med omställningsutbildning för kabinpersonal som verkar i vården har vi på rekordsnabb tid visat hur vi nyttjar vår unika organisation med gemensam ledning för högskola och sjukhus och hur vi kan skräddarsy distansutbildningar utifrån vårdens behov – även i akuta kriser.  I torsdags var den första omgången med 30 personer som blivit friställda från SAS redo och började arbeta på sjukhus och inom omsorgen i Stockholm. Utbildningen fortsätter nu på distans och flera hundra personer kommer att vara redo för att bidra till vården under de närmaste veckorna.

I veckan fattade Region Stockholm det svåra men nödvändiga beslutet att prioritera verksamhetsförlagd utbildning till studenter som går termin 6 på de fyra lärosäten som finns i Stockholm. Det innebär att studenter på termin 3 på samtliga lärosäten kommer att behöva avsluta sin verksamhetsförlagda utbildning inom Region Stockholms verksamheter för resterande del av vårterminen 2020. Vi är glada och tacksamma för att flera av vårdgivarna på Sophiahemmet Sjukhus har möjlighet att ta hand om våra termin 6 studenter under vårterminen som löser en del av denna komplexa utmaning.  Vårt fortsatta fokus är självklart att tillsammans med Region Stockholm se till att vi säkrar att alla studenter når examensmålen så att deras kompetens kommer vården till godo.

Låt oss nu följa Folkhälsomyndighetens uppdaterade Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Håll avstånd och ta personligt ansvar!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.