English
Meny

Vi står starka tillsammans

Coronapandemin har försatt Stockholm, Sverige och stora delar av världen i en allvarlig situation och vi måste nu kraftsamla för att minska smittspridningen och dämpa de negativa effekterna i samhället. Sophiahemmet Högskola tar sitt samhällsansvar och bidrar på olika sätt.

Många av de lärosäten i Sverige som har verksamhetsförlagd utbildning i sina program har blivit påverkade i detta extremt svåra läge, så även vi. I dagsläget vet vi inte i detalj hur nya lösningar ska utformas för de studenter som drabbats hårdast, men vårt absoluta fokus i högskolans högsta ledning är att tillsammans med Region Stockholm se till att vi säkrar att alla studenter når examensmålen så att deras kompetens kommer vården till godo.

I veckan som gått flyttade samtliga utbildningsprogram och kurser till digitala plattformar efter Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer. Det innebär att alla medarbetare jobbar hemifrån och våra studenter får undervisning, handledning och examinationer på distans. Allt för att minska risken för smittspridning. Jag är imponerad över hur snabbt såväl högskolans medarbetare som studenter klarat av denna snabba omställning!

För att mobilisera tillgängliga personalresurser och stödja svensk sjukvård etablerade Sophiahemmet Högskola och Novare i veckan Beredskapslyftet med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Beredskapslyftet innebär i ett första steg, att vi den 30:e mars startar en intensivutbildning för SAS permitterade kabinpersonal. Detta initiativ har väckt stort intresse bland flera arbetsgivare och permitterade arbetstagare i Sverige.

Syftet med utbildningen är att personal, som redan har en lättare vårdutbildning, efter tre dagars intensivutbildning snabbt kan komma in i vården och avlasta den pressade sjukvårdspersonalen. De kommer kunna bemöta oro och sköta en rad praktiska göromål och därmed avlasta sjuksköterskor, läkare och andra utbildade vårdprofessioner så att de bättre kan ta hand om de som insjuknar.

Vi står inför en tuff och oviss tid som samhället kan klara av enbart genom nytänkande och samarbete. Vi har alla, jag och du, ett personligt ansvar att möta denna samhällsutmaning med en stor portion handlingskraft, ödmjukhet och tålamod.

 

 

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.