English
Meny

Krishantering med tillit och följsamhet

Tillit, följsamhet och medkänsla är ledorden för att vi tillsammans ska orka hantera de utmaningar vi nu står inför.

Vi lever i en tid av ovisshet. En pandemi innebär en komplex situation som behöver mötas med insatser av många olika aktörer i samhället för att lindra de negativa effekterna. I de övergripande målen för hanteringen av coronapandemin ingår att förklara situationen och minska risken för att människor smittas och smittar andra. Förtroendet för myndigheter, vård och omsorg och andra nyckelaktörer såsom universitet och högskolor måste också upprätthållas. Alla har ett ansvar att vara sakliga och följsamma till de riktlinjer som våra expertmyndigheter och beslutsfattare uppmanar oss till.

Högskolan har konsekvent följt riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm. De har behövt uppdatera alla medborgare i snabb takt utifrån utvecklingen av smittspridningen. Sophiahemmet hålls kontinuerligt informerade och vi tar vårt ansvar genom att snabbt anpassa oss och informera våra studenter, patienter och medarbetare och patienter så fort vi har ny information.

I veckan kom uppdaterade rekommendationer gällande alla studenter som har VFU i Region Stockholm som innebär att de kan delta i patientnära vård av patient med covid-19, läs mer här. Regeringen har även fattat beslut att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det är därför nödvändigt för oss att skjuta på examenshögtiden i juni. Vi har istället erbjudit våra studenter att komma på nästa planerade högtid. Denna typ av beslut väcker oro och besvikelse samtidigt som det måste sättas in i ett större sammanhang.  Vårt samhällsansvar, moraliska ansvar och omsorg om patienter och medborgare måste prioriteras allra högst.

Idag startar Beredskapslyftet på Sophiahemmet, där permitterad SAS-personal ska utbildas för att kunna avlasta vården. Utbildningen kommer att skalas upp i snabb takt mot bakgrund av det enorma gensvar vi fått nationellt och internationellt och det enorma behov som finns i vården. Inom några veckor kommer 300 personer att vara tillgängliga för att stödja svensk hälsa, vård och omsorg.

Vi står redo att med handlingskraft och samverkan göra allt vi kan för att för att bidra till samhället!

 

 

 

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.