Meny

Paradigmskifte med digitala lärmiljöer

Sophiahemmet Högskolas lärmiljö har varit komplett digital i fyra veckor. Studenter och medarbetare samlas kring vår verksamhet i lärplattformar, zoom och andra digitala kanaler. Det är ett paradigmskifte som ingen visste skulle komma så snabbt och framförallt inte påkallat av en pandemi.

Vårt uppdrag är oförändrat – forskning, utbildning och samverkan ska ske med allra högsta kvalitet. Sophiahemmet Högskola har de senaste åren haft en tydlig strategi för en ändamålsenlig och modern digital lärmiljö. När tekniken nu möter den högskolepedagogiska kompetensen samlas studenter, lärare och forskare för att med kvalitet i fokus säkra att examensmålen nås och långsiktig kunskap säkras. Fördelarna är ökad flexibilitet, inga resvägar (klimatsmart!) och kostnadseffektivitet. Utmaningarna får inte underskattas såsom ansvaret för jämställdhet och likabehandling, det personliga ansvaret att hitta struktur med nya arbetssätt och kraven på kommunikation, kollegialitet och ledarskap.

Sophiahemmet Högskola har nu stora möjligheter och ansvar att med forskningsstudier, medarbetarundersökningar och kursvärderingar ta till vara alla våra erfarenheter från denna digitala omställning. Det finns många goda exempel att lära sig av från exempelvis Harvard University som genomfört en hel del forskning kring framgångsfaktorer och fallgropar. En generell slutsats är att framgång vid distansutbildning är människors förmåga att känna att man har ett långsiktigt mål som man känner passion för, och att man är beredd till uthållighet. En uthållighet som hela världen just nu måste visa prov på i stort som smått.

Låt oss använda detta paradigmskifte på ett positivt sätt för att bidra till framtidens hälsa, vård och omsorg. Det är nu det händer!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon har flera styrelseuppdrag och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom OECD, EU och National Institutes of Health (NIH).

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen