English
Meny

Vad skulle Florence ha gjort?

Sjuksköterskor och barnmorskor har en nyckelroll globalt sett inom hälso-och sjukvården och finns på alla nivåer. Utan deras arbete kan FN:s globala mål inte uppnås. Det skulle Florence ha skrivit under på!

Florence Nightingale föddes för 200 år sedan och Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskornas år för att uppmärksamma världen på att utan dessa yrkesgrupper skulle ingen hälso- och sjukvård fungera. Florence var en banbrytande kvinna som grundade det moderna sjuksköterskeyrket och reformerade hälso- och sjukvården. Hon använde kunskap, fakta och forskning när hon påverkade makthavare och det gjorde avtryck. Florence var också den förebild som inspirerade Drottning Sophia att 1884 grunda Sophiahemmet Högskola.

FN har understrukit vikten att det globala ansvaret att verka för att vi det närmaste decenniet -”Decade of action” – måste intensifiera arbetet för att uppnå de hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att uppnå hälsomålen så rekommenderar WHO därför sina medlemsstater att:

  • Trygga tillgången på utbildad, kompetent och motiverad personal som kan arbeta effektivt och ansvarstagande inom hälso- och sjukvården.
  • Optimera utvecklingen av riktlinjer, ledarskap, organisation och styrning.
  • Ge rätt förutsättningar för barnmorskor och sjuksköterskor så att deras fulla potential används genom professionella samarbeten, utbildning och livslångt lärande.
  • Mobilisera politisk vilja att investera i en akademiskt utbildad och evidensbaserad sjuksköterske- och barnmorskekår.

I veckan som gått har vi uppmärksammat Florence Nightingale och vården på flera sätt. Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, Röda Korsets högskola och Föreningen södra Sveriges sjuksköterskehem delade vi ut stipendium inom hygienområdet, författaren Åsa Moberg har skrivit en text i samband med Sophiadagen och vi vi stöttar spridningen av musikkampanjen ”Vi håller ut” tillägnad alla svenskars kamp mot Covid-19.

Det här skulle Florence Nightingale gjort på sin tid!

Johanna Adami

Johanna Adami är sedan 2016 rektor för Sophiahemmet Högskola och har en bakgrund som läkare och professor i epidemiologi på Karolinska Institutet. Johanna har en masterexamen i folkhälsa från Harvard University och har haft chefspositioner inom näringslivet och innovationsmyndigheten VINNOVA. Hon är styrelseordförande för S:t Eriks Ögonsjukhus och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har även ansvarat för olika regeringsuppdrag och internationella uppdrag inom WHO, OECD och EU.